محمد   کربلایی

دارای مدرک لیسانس بازیگری
سابقه حضور در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی