احسان   جانمی

کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش
مربی کارگردانی- بازیگری


سال شروع فعالیت هنری : 1372
اجراها: کارگردانی نمایش”زن در آینه“نوشته”مهدی پوررضائیان“؛ اصفهان، جشنواره گفت‌وگوی تمدن‌ها؛ 1378
کارگردانی نمایش”عزیز مایی“نوشته”مهرداد رایانی‌مخصوص“؛ اصفهان، جشنواره دفاع مقدس؛ 1378
کارگردانی نمایش”بعد از محاکمه“نوشته”؟ صفوی‌نیک“؛ اصفهان، جشنواره استانی؛ 1379
نگارش و کارگردانی نمایش”دزد و ارواح“؛ فولادشهر؛ 1379
کارگردانی نمایش”قهوه قجری“نوشته”آتیلا پسیانی“؛ اصفهان، جشنواره اول طنز؛ 1380
کارگردانی نمایش”حکام قدیم، کلام جدید“نوشته”مویدالممالک فکری“؛ اصفهان، جشنواره دوم طنز؛ 1381
کارگردانی نمایش”کور و افلیج“نوشته”دراماسنا پاتیراجا“؛ اصفهان، تهران، جشنواره سوره؛ 1381
طراحی صحنه در نمایش”شب هزار و یکم“ به کارگردانی”نغمه علاوه‌زاده“؛ اصفهان؛ 1382
نگارش و کارگردانی نمایش”آتش سوزان و اسب و مه“؛ اصفهان، جشنواره استانی؛ 1382
کارگردانی نمایش”خشم و هیاهو“نوشته”مهرداد رایانی‌مخصوص“؛ اصفهان، جشنواره سوم طنز؛ 1383
نگارش و کارگردانی نمایش”حکایت ناتمام یک زن“؛ تهران، جشنواره فجر دانشگاهی؛ 1383
نگارش و کارگردانی نمایش”چند و چون زندگی و مرگ نابهنگام“؛ اهواز، جشنواره ایران زمین؛ 1383
نگارش و کارگردانی نمایش”گمشده“؛ همدان، جشنواره دفاع مقدس؛ 1383
طراحی صحنه در نمایش”خلوتگاه“ به کارگردانی”فرشته دادخواه“؛ اصفهان؛ 1383
طراحی صحنه در نمایش”خرس‌های پاندا“ به کارگردانی”مریم ملک‌پور“؛ ایرلند؛ 1383
طراحی صحنه در نمایش”شعبده و طلسم“ به کارگردانی”مریم شعاعی“؛ دوبی؛ 1383
نگارش و کارگردانی نمایش”روشنک“؛ تهران، جشنواره ماه، تالار مهر؛ 1384
نگارش و کارگردانی نمایش”سفیسل“؛ زاهدان، جشنواره سراسری جوان؛ 1384
بازی در نمایش”افسانه سرزمین نیمروز“ به کارگردانی”؟ اسدی“؛ اصفهان؛ 1384
بازی در نمایش”حکومت زمان خان“ به کارگردانی”؟ اسدی“؛ اصفهان؛ 1384
بازی در نمایش”هملت“ به کارگردانی”لیلا پرویزی“؛ اصفهان؛ 1384
بازی در مجموعه تلویزیونی”نقش جهان“ به کارگردانی”فریدون خسروی“؛ شبکه استانی اصفهان؛ سال(؟)
کارگردانی مجموعه تلویزیونی”؟“؛ اصفهان، گروه کودک شبکه اصفهان؛ سال(؟)
عضو هیئت مدیره انجمن نمایش زرین‌شهر
مسئول آموزش تئاتر مرکز آموزش هنر
توضیحات: دریافت جایزه بازیگری از جشنواره بین‌المللی طنز اصفهان برای نمایش(؟)؛ 1381
دریافت جایزه طراحی صحنه برگزیده از جشنواره سوره برای نمایش(؟)؛ 1382
دریافت جایزه نمایشنامه‌نویسی از جشنواره فجر دانشگاهی برای نمایش(؟)؛ 1383
دریافت جایزه کارگردانی اول از جشنواره سراسری جوان زاهدان برای نمایش(؟)؛ 1384
دریافت جایزه کارگردانی سوم از جشنواره طنز اصفهان برای نمایش(؟)؛ 1383
دریافت جایزه کارگردانی اول از جشنواره استانی برای نمایش(؟)؛ 1384
دریافت جایزه کارگردانی دوم از جشنواره استانی برای نمایش(؟)؛ 1383
دریافت جایزه نمایشنامه‌نویسی از جشنواره استانی برای نمایش(؟)؛ 1382
دریافت جایزه نمایشنامه‌نویسی دوم از جشنواره استانی برای نمایش(؟)؛ 1384
دریافت جایزه اول کارگردانی از جشنواره گفت‌وگوی تمدن‌ها برای نمایش(؟)؛