پنج شنبه    2 / 1 / 1397    11:35:00

قلب هایمان، قلب هایمان را چنان کینه ها سیه نموده اند؛ که رو سیاهیش می ماند برایمان
چشم هایمان، چشمهایمان ، از نگاه محبت آلود خالی شده است
روزهایمان، روزهایمان را به تکرار ملالت بار فراموشی انسانیت می گذرانیم
شب هایمان؛ شب هایمان؛ امان از شب هایمان؛ شب های تنهایی انسان در خویش

اما این ها ابدی نیست، این ها در خلوتکده سفید دل جایی ندارند؛ تنها غباری نازک است که خالق با نو شدن طبیعت ، امید است حالمان را به بهترین حال با قلب و چشم و روز و شب زیبا بدل کند.

حلول سال جدید را به همه هنرمندان بویژه هنرمندان گروه نمایش کاوش و هنرجویان اموزشگاه بازیگر تبریک گفته و از خداوند منان توفیقات روزافزون ایشان را خواستاریم.