جمعه    31 / 3 / 1398    17:51:00

ضایعه درگذشت هنرمند ارزنده شهرمان مرتضی نیک پایان را تسلیت عرض می نمائیم و برای بازماندگان ایشان صبرو شکیبایی خواستاریم.
احسان جانمی (سرپرست گروه تئاتر کاوش)