سه شنبه    11 / 4 / 1398    17:34:00


رشته های :بازیگری،کارگردانی /ادبیات نمایشی/طراحی صحنه /نمایش عروسکی
زیرنظر اساتید مجرب و برتر در آموزشگاه تخصصی هنرهای نمایشی بازیگر
۰۹۳۷۸۵۳۱۶۶۰