سه شنبه    26 / 6 / 1398    18:50:00

ویزگی خوب معلمی این است که رشد و پیشرفت هنرجویت را می بینی و قسمت تلخ و شیرین معلمی این است، که همیشه نسلی را پرورش می دهی که مثل فرزندانت هستند اما همیشه می دانی که باید با غرور اماده رفتن ان ها به سراغ سرنوشت خود، باشی
اموزشگاه هنرهای نمایشی بازیگر در جوار گروه نمایش کاوش به سرپرستی احسان جانمی، به خود می بالد که در سالیان دراز زمینه کشف استعدادها مختلف ، پرورش ان ها و معرفی ان ها به عرصه حرفه ای را فراهم اورده و از پیشرفت تک تک آن جوانان خرسند و مفتخر هستیم.
نسلی دیگر از جوانان امروز و نوجوانان دیروز، پس از چند سال حضور در اموزشگاه بازیگر و گروه نمایشی کاوش ، اماده می شوند تا دنیای جدید خود را تجربه کنند و هنرشان را در مقیاسی بزرگ تر به نمایش بگذارند.
امسال هنرجویان متعدد اموزشگاه بازیگر موفق شدند در دانشگاه های معتبر هنر سراسر کشور پذیرفته شوند. از جمله:
دلارام موسوی. رشته بازیگری نمایش دانشگاه تهران
امیر شیخان رشته بازیگری نمایش دانشگاه تهران
پرستو دادخواه رشته طراحی صحنه دانشگاه تهران
امیررضا احمدی رشته بازیگری دانشگاه هنر تهران
مریم دهقان نژاد رشته ادبیات نمایشی دانشگاه هنر تهران
مریم شریفی رشته بازیگری دانشگاه هنر تهران
به انضمام حضور هنرجویان موفق در سایر دانشگاه های تهران، دامغان، اصفهان و ...
ضمن اینکه این نسل موفق با همدیگر جهت تحصیل به تهران می روند، تا به زودی شاهد درخشش ایشان در هنر کشور باشیم.
اموزشگاه هنرهای نمایشی بازیگر این موفقیت را خدمت تک تک هنرجویان محترم تبریک گفته و موفقیت ایشان را آرزومندیم.