پنج شنبه    2 / 5 / 1399    13:00:00

نتایج ترم دو بازیگری به شرح زیر می باشد:
نفر اول: لئیا فرهمند
نفر دوم: مائده ابراهیمی
نفر سوم مشترک: مهدی حق شناس
خشایار اشرفی