دوشنبه    31 / 6 / 1399    22:16:00

جهت ثبت نام کلاس های بازیگری ترم پاییز با شماره های زیر تماس گرفته و یا حضوری به آموزشگاه تخصصی هنرهای نمایشی بازیگر
واقع در ابتدای خیابان توحید ، مجتمع فرشچیان،سالن نمایش اصفهان مراجعه فرمایید‌.
شماره های تماس:
۳۶۲۸۴۴۰۴
۰۹۳۷۸۵۳۱۶۶۰