چهارشنبه    30 / 7 / 1399    21:34:00

اسامی نفرات برتر ترم ۳ بازیگری به شرح زیر می باشد:
نفر اول خانم غزاله میرمجربیان
نفرات دوم خانم مائده ابراهیمی،خانم منصوره سلطانی،آقای مهدی حق شناس
نفرات سوم خانم لعیا فرهمند،آقای محمد طاهری
با آرزوی موفقیت برای این هنرجویان