پنج شنبه    4 / 10 / 1399    23:04:00

کسب جوایز برتر جشنواره مقاوت
اول طراحی صحنه
سوم کارگردانی
اول طراحی لباس
تقدیر بازیگری زن
و معرفی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر