دوشنبه    10 / 5 / 1401    17:40:00

یکصد و دهمین اثر گروه کاوش
نمایش حکایت ناتمام اسب از سواره
کارگردان ؛ احسان جانمی
ویژه برنامه ی 6 شب اول مراسم محرم هیات انصارالحسین علیه السلام
از 7تا 12مرداد1401 ساعت 21