شنبه    22 / 6 / 1399    0:39:00

امتحان عملی کنکور ۹۹ رشته بازیگری _کارگردانی در آموزشگاه تخصصی هنرهای نمایشی بازیگر.
به امید موفقیت آنها.