از 20 / 2 / 1392 تا 3 / 3 / 1392
ساعت 19
میدان لاله . پارک لاله . تالار هنر

پادشاهی هرشب دختران را به تیغ جلاد می دهد ، حال شهرزاد تلاش می کند با قصه گویی هرشب از مرگ دختران بیشتر جلوگیری کند.