از 15 / 4 / 1395 تا 25 / 4 / 1395
ساعت 19:00
میدان لاله- پارک لاله- تالار هنر

رزرو اینترنتی بلیط نمایش پنهان خانه پنج در
جهت رزرو اینترنتی کافیست:
1- ابتدا در ذیل این پست روز اجرا و تعداد بلیط مدنظر، مشخصات شخصی و شماره تماس خود را درج نمایید.
2- پانزده دقیقه قبل اجرا با کارت شناسایی به باجه فروش مراجعه و بلیط با تخفیف خود را دریافت نمایید.