به نام خالق هنر

شماره مجوز: 49658/89

مورخ 5/3/1378 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

مقدمه

با درک ضرورت هدفمند شدن فعالیت های هنری و ایجاد جریان منطبق بر سیاست های فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جامعه به یاری خداوند متعال اقدام به تشکیل این گروه نموده و امیدواریم بتوانیم با جذب نیروهای متخصص و متعهد و با اتخاذ روش های اصولی در تولید آثار نمایشی ماندگار در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده همچنین توسعه آرمان های فرهنگی و هنری اداره کل هنری های نمایشی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی حرکت کرده و گام های موثری در این زمینه برداریم .فصل اول / کلیات:

ماده 1) نام تشکیلات گروه نمایشگران کاوش است که لز این پس در اساسنامه به اختصار گروه نمایشی نامیده می شود.

ماده 2) گروه کاوش تشکلی است غیرانتفاعی، غیر دولتی ومستقل.

ماده 3) مدت فعالیت گروه از زمان تاسیس رسمی و نامحدود است.

ماده 4) حوزه فعالیت گروه ، کل کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و انجام فعالیت های بین المللی با رعایت موازین و مقررات مربوطه بلامانع است.

فصل دوم / اهداف :

ماده 1) تهیه و تولید آثار نمایشی و اجرای آن ها برای عموم

ماده 2) پردازش موضوعات مختلف انسانی ، فرهنگی ، هنری ، سیاسی ، اجتماعی در چهارچوب قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن آرمان ها و اهداف تبلیغاتی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران

ماده 3) فراهم نمودن زمینه های تقویت اثار هنری گروه ، مبتنی بر اندیشه اسلامی و ارزش های دفاع مقدس با نگاهی نو به مسائل.

ماده 4) انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی در جهت توسعه هنر تئاتر

ماده 5) حضور در جشنواره های سراسری تئاتر در داخل و یا خارج از کشور طبق ضوابط و مفاد مندرج در آئین نامه داخلی گروه که توسط شورای سرپرستی گروه تهیه و تدوین خواهد شد.

ماده 6) تشکیل جلسات نقد و بررسی آثار نمایشی اجرا شده و برگزاری سمینارهای پژوهشی تئاتر و همچنین جلسات نمایشنامه خوانی از جمله اهداف گروه در ارتقا سطح دانش اعضا خواهد بود.

ماده 7) اقدام جهت چاپ و نشر آثار پژوهشی یا متون نمایشی تولید شده در گروه برابر ضوابط مدیریت نشر وانتشارات انجمن هنرهای نمایشی ایران

فصل سوم / ارکان :

ماده 1 ) ارکان گروه عبارت است از شورای مرکزی / سرپرست / مجمع عمومی

ماده 2 )شورای مرکزی متشکل از حداقل سه و حداکثر پنج نفر از هنرمندان تئاتر است که اقدام به تشکیل گروه نمایشی می نمایند و وظائف آن ها به شرح ذیل می باشد :

الف) تنظیم و تدوین اساسنامه گروه

ب ) تدوین آئین نامه داخلی گروه شامل مسئولیت و اختیارات مدیریتی و هنری هریک از مشاغل اعضای گروه و شرح وظائف شواری مرکزی و ضوابط و مقررات داخلی گروه

ج) برگزاری اولین مجمع عمومی گروه و انتخاب سرپرست گروه

د) تدوین و تبیین خط مشی گروه وارئه برنامه دوره پنج ساله شامل چشم انداز ، طرح توسعه فعالیت ها ، اهداف ، راهکار ها ، سیاست های اجرایی گروه و سایر موارد به تشخیص گروه تئاتری

تبصره 1 ) ارکان اصلی گروه (اعضای شورای مرکزی وسرپرست ) نمی توانند در زمان واحد عضو بیش از یک گروه تئاتری باشند.

تبصره 2) جابجایی مسئولیت و مشاغل و افراد شورای مرکزی در فواصل زمانی حداقل دوساله امکان پذیر می باشد و در موارد استثنائی جابجایی یاد شده با پیشنهاد انجمن هنرهای نمایشی و تائید اداره کل هنرهای نمایشی مرکز وادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها مجاز است.

تبصره3) در صورت انصراف یا کناره گیری هر یک از اعضای شورای مرکزی تا انجام امور مربوط به جابجایی عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد.

تبصره 4) اساسنامه ، آیین نامه داخلی وشرح وظائف گروه از طریق انجمن هنرهای نمایشی ارائه و پس از تائید کتبی اداره کل هنرهای نمایشی مرکز وادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ها رسمیت می یابد و مبنای بررسی و صدور مجوز برای فعالیت تئاتری خواهد بود.

ماده3 ) ترکیب اعضای شورای مرکزی به لحاظ تخصص به ترتیب: نویسنده یا مترجم / کارگردان یا طراح صحنه و بازیگر خواهد بود.

ماده 4) مدت فعالیت شورای مرکزی دوره دوساله است که قابل تمدید نیز خواهد بود.

ماده 5) جلسات شورای مرکزی با بخشنامه قبلی و در محل سالن استقرار گروه رسمیت خواهد داشت و کلیه مفاد با تصویب دو سوم اعضا قانونی خواهد شد.

ماده 6) مرجع تصمیم گیری در سیاست های کلان گروه شورای مرکزی است و کیفیت تشکیل جلسات برابر قوانین مصوب آیین نامه داخلی خواهد بود.

ماده 7) انتخاب سرپرست گروه به عهده اعضای شورای مرکزی گروه برای مدت یکسال تعیین می گردد و وظیفه اولیه سرپرست گروه موارد ذیل است :

الف) تنظیم فرم درخواست پروانه تولید و دفترچه سوابق هنری اعضای شورای مرکزی و ارائه آن به انجمن هنرهای نمایشی و ثبت گروه در مراجع ذیصلاح قانونی و اعلام موجودیت در خانواده تئاتر و اخذ پروانه تولید از اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

ب) تعیین شهر محل استقرار دائمی گروه و ویژگی سالن مرکز استقرار

ج) اخذ معرفی نامه از انجمن هنرهای نمایشی استان جهت استقرار در یکی از سالن های نمایشی

تبصره ) سایر شرح وظائف و حدود اختیارات سرپرست گروه توسط شورای مرکزی در ائین نامه داخلی مشخص و به سرپرست گروه ابلاغ می گردد

ماده 8 ) مجمع عمومی اجتماع کلیه اعضای گروه اعم از پیوسته و وابسته است و تشکیل جلسات آن به درخواست شورای مرکزی و حدااقل دوبار در سال است..

تبصره : در صورت نیاز وتشخیص شورای مرکزی جلسه فوق العاده بدون محدودیت در تعداد تشکیل می شود

ماده 9) رسمیت جلسات مجمع عمومی با حضور یک نفربیشتر از نصف تعداد کل اعضای گروه حاصل می شود و اگر جلسه برای بار اول به حد نصاب نرسد برای بار دوم با حضور یک سوم اعضا جلسه رسمیت خواهد یافت.

ماده 10) در جلسات مجمع عمومی خط مشی کلی برنامه ها و عملکرد شورای مرکزی گروه مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ماده 11)کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور برای گروه بایستی به امضای دو نفر از سه نفر ذیل برسد:

رئیس شورای مرکزی/ سرپرست گروه / مسئول امور مالی

ماده 12) منابع مالی گروه از طریق دریافت مبلغ حمایتی از انجمن هنرهای نمایشی کشور و درصدی از دارمدهای اجراهای نمایشی که زیر نظر گروه تصویب و اجرا می شود و طبق ائین نامه داخلی تامین می گردد.

ماده 13) اعضای گروه طبق آئین نامه مصوب شورای مرکزی گروه به دو دسته پیوسته و وابسته تقسیم می شوند.

ماده 14) کلیه هنرمندان طبق شرایط و ضوابط مصوب شورای مرکزی گروه می توانند به عضویت وابسته گروه درآیند.

ماده 15) هرگونه تغییر در مفاد آیین نامه و تسویه حساب های مالی یا واگذاری اموال در حوزه اختیارات شورای مرکری می باشد.

ماده 16) شورای مرکزی مجاز است برابر آئین نامه داخلی از محل صندوق گروه جهت رفع مشکلات تولیدی به گروه اجرایی با مدت محدود وام قرض الحسنه پرداخت نماید

ماده 17) شورای مرکزی گروه موظف است در مهلت یک ماه پس از رسمیت یافتن گروه آئین نامه داخلی گروه را تدوین و اعلام نماید.

ماده 18 ) شورای مرکزی گروه مجاز است منابع مالی گروه را جهت استمرار در اجرای برنامه های نمایشی مدیریت نماید.

ماده 19 ) شورای مرکزی گروه با برقراری ارتباط با انجمن هنرهای نمایشی نسبت به برخورداری از حمایت های مالی ومعنوی اقدام نماید.

این اساسنامه با یک مقدمه در سه فصل و 19 ماده و شش تبصره با حضور اعضای هئیت موسس گروه نمایشی کاوش تدوین و به تصویب رسید و برای طی مراحل قانونی ثبت به مراکز قانونی ذیربط ارسال گردید.

نام و محل امضای اعضای هئیت موسس :

1- احسان جانمی

2- رسول سلیمیان

3- پگاه خسروی
شورای مرکزی :
1.احسان جانمی 2. رسول هنرمند. 3. مائده وحید.4 . فرزاد قاسمی . 5..امین زارع 6. . الهام رضایی 7. غلامرضا هاشمی فرد