از 15 / 9 / 1396 تا 29 / 9 / 1396
ساعت 18:30
میدان لاله ، تالار هنر ، سالن اصلی