از 20 / 8 / 1397 تا 28 / 8 / 1397
ساعت 18
میدان لاله ، تالار هنر ، سالن اصلی